อิฐแดง 4 รู ขนาด 5X6X15 ซม.

อิฐแดง 4 รู ขนาด 5X6X15 ซม. ใช้ก่อ 90 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.55 กิโลกรัม 

รายละเอียดสินค้า

อิฐแดง 4 รู ขนาด 5X6X15 ซม.
ใช้ก่อ 90 ก้อน ต่อ ตารางเมตร
น้ำหนัก 0.55 กิโลกรัม 


 บรรทุกโดย รถกระบะ 3.5 ตัน        6,300 ก้อน 
 บรรทุกโดยรถ 6 ล้อ 10 ตัน          18,000 ก้อน 
 บรรทุกโดยรถ 10 ล้อ 15 ตัน         28,000 ก้อน 
 บรรทุกโดยรถเทรลเลอร์ 32 ตัน      58,000 ก้อน 

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

อิฐแดง 4 รู ขนาด 5.5X5.5X15 ซม. 90ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.55 กิโลกรัม 

New

อิฐแดง 2 รู  ขนาด 3X6X14 ซม. ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก  0.31 กิโลกรัม 

New

อิฐแดง 2 รูใหญ่  ขนาด 5X6X15 ซม. ใช้ก่อ 95 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก  0.55 กิโลกรัม 

New

อิฐแดง 4 รูใหญ่ ขนาด 6X6X15 ซม ใช้ก่อ 80 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.70 กิโลกรัม 

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า