อิฐ มอก.77-2545 ขนาด 4X6.5X14 ซม. (A)

อิฐ มอก.77-2545 ขนาด 4X6.5X14 ซม.  ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.50 กิโลกรัม

หมวดหมู่ : 1.1 อิฐมอญ มอก.

รายละเอียดสินค้า

อิฐ มอก.77-2545 ขนาด 4X6.5X14 ซม. 
ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร
น้ำหนัก 0.50 กิโลกรัม

บรรทุกโดย รถกระบะ 3.5 ตัน 7,000 ก้อน
บรรทุกโดยรถ 6 ล้อ 10 ตัน 20,000 ก้อน
บรรทุกโดยรถ 10 ล้อ 15 ตัน 30,000 ก้อน
บรรทุกโดยรถเทรลเลอร์ 32 ตัน 65,000 ก้อน

สินค้าเกี่ยวข้อง

อิฐ มอก. 153-2540 ขนาด 6.5X11X25 ซม. (4) ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 1.80 กิโลกรัม

อิฐ มอก.153-2540 ขนาด 4X6.5X16 ซม. (2) ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.60 กิโลกรัม บรรทุกโดย

อิฐ 3 รู ขนาด 6.5X11X25 ซม. มอก.153-2540 ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 2.20 กิโลกรัม 

New

อิฐแดง 4 รู ขนาด 5.5X5.5X15 ซม. 90ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.55 กิโลกรัม 

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า