อิฐโชว์ ลายบานชื่น ขนาด 5X6X16 ซม.

อิฐโชว์ ลายบานชื่น ขนาด 5X6X16 ซม. ใช้ก่อ 100 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.90 กิโลกรัม

หมวดหมู่ : 3. อิฐโชว์

รายละเอียดสินค้า

อิฐโชว์ ลายบานชื่น ขนาด 5X6X16 ซม.
ใช้ก่อ 100 ก้อน ต่อ ตารางเมตร
น้ำหนัก 0.90 กิโลกรัม

บรรทุกโดย รถกระบะ 3.5 ตัน 3,889 ก้อน
บรรทุกโดยรถ 6 ล้อ 10 ตัน 11,111 ก้อน
บรรทุกโดยรถ 10 ล้อ 15 ตัน 16,667 ก้อน
บรรทุกโดยรถเทรลเลอร์ 32 ตัน 35,556 ก้อน

สินค้าเกี่ยวข้อง

อิฐโชว์ ลายดาว ขนาด 5X6X16 ซม. ใช้ก่อ 100 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.90 กิโลกรัม

อิฐโชว์ ลายมะลิ ขนาด 5X6X16 ซม. ใช้ก่อ 100 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.90 กิโลกรัม

อิฐโชว์ เรียบ ขนาด 5X6X16 ซม. ใช้ก่อ 100 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.90 กิโลกรัม บรรทุกโดย

อิฐโชว์ ลายการบิน ขนาด 5X6X16 ซม. ใช้ก่อ 100 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.90 กิโลกรัม

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า