5 วิธีช่วยป้องกันตัวเองจากโควิด-19

372 จำนวนผู้เข้าชม  | 

5 วิธีช่วยป้องกันตัวเองจากโควิด-19


1. หากต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น ควรเว้นระยะห่างประมาณ 1-2 เมตร เพื่อป้องกันฝอยระออง จากสารคัดหลั้งอย่างน้ำลาย จากการจาม หรือการพูดคุย 

2. ควรพักผ่อนอยู่ที่บ้าน ไม่ออกไปข้างนอกโดยรถโดยสารสาธารณะหากไม่จำเป็น เพื่อลดการพบปะ ใกล้ชิดกับผู้อื่น ควรเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเพื่อความปลอดภัย

3. ไม่เดินทางไปในสถานที่สุ่มเสี่ยง เช่น สถานที่ที่ได้รับการยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ไม่ไปในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด หรือมีผู้คนจำนวนมาก เช่น ตลาด ห้างสรรพสินค้า ไม่ทำกิจกรรมร่วมกับคนจำนวนมาก และสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ   

4. รับประทานอาหารสุก ไม่ใช้เนื้อสัตว์หายาก และควรแยกสำรับอาหารของตัวเองและผู้อื่นออกจากกัน หากจำเป็นต้องรับประทานอาหารร่วมกัน ควรใช้ช้อนกลาง 

5. หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ ครั้งละไม่ต่ำกว่า 20 วินาที หรือล้างด้วยแอลกอฮอล์ ถูวนจนกว่ามือจะแห้ง ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดที่จะช่วยป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัส

นอกจากนี้ควรหมั่นสังเกตอาการของตัวเอง และคนรอบข้าง หากมีไข้ ไอ จาม หายใจลำบาก นานเกิน 5 วัน ควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที เพื่อตรวจเช็คว่าติดเชื้อโควิด 19 หรือไม่ 

ด้วยความปรารถนาดีจากอิฐเอเชีย   (ข้อมูลจาก นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)