ผลงาน จัดส่งสินค้า

เราขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจ  เลือกใช้บริการของเรา

อิฐโชว์เรียบ หน้างาน อ.เมืองจ.สมุทรปราการ

อิฐหนาโชว์ ขนาด 5.5X7.5X18 ซม. หน้างาน บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

จัดส่ง อิฐมอญโบราณ ขนาด 5X10X20 ซม. หน้างาน ศรีราชา ชลบุรี

จัดส่ง อิฐมอญตัน มอก.77-2545 ขนาด 4X6.5X14  ซม. ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร หน้างาน จ.สุรินทร์

จัดส่ง อิฐมอญตัน มอก.77-2545 ขนาด 4X6.5X14  ซม. ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร หน้างาน จ.สระบุรี

จัดส่ง อิฐมอญ 2 รูใหญ่  ขนาด 5X6X15 ซม. ใช้ก่อ 95 ก้อน ต่อ ตารางเมตร หน้างาน จ.พิษณุโลก

จัดส่ง อิฐมอญตัน มอก. 77-2545 ขนาด 4X6.5X14  ซม. ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร หน้างาน อ.เมือง จ.ระยอง

อิฐตันเครื่อง  ขนาด 2.8X6X14 ซม.  ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร  หน้างาน จ.พิษณุโลก

จัดส่ง อิฐมอญตัน มอก. 77-2545 ขนาด 4X6.5X14  ซม. ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร หน้างาน พระราม9 กรุงเทพ

จัดส่ง อิฐมอญ2รู ขนาด 3X6X14 ซม. และ อิฐมอญ 2 รูใหญ่ ขนาด 5X6X15 ซม. หน้างาน ร้านนารายณ์ จ.นครราชสีมา

จัดส่ง อิฐมอญตันเครื่อง ขนาด 2.8X6X14 ซม.  ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร  หน้างาน จตุจักร กรุงเทพ

จัดส่ง อิฐมอญ 8 รู และ กระเบื้องดินเผา แปะผนัง หน้างาน อ.สตึก จ.บุรีรัมย์  ติดต่อสอบถาม 090-256-7555  065-589-5214