9.2 ท่อคอนกรีต

New

ID881

แรงกดมากกว่า 4.59 ตัน ความหนาของท่อ 50 มิลลิเมตร รับแรงกดได้สูงสุดกว่า 4.59 ตัน น้ำหนัก 132 กิโลกรัม/ท่อน มอก. 128-2549

New

ID883

แรงกดมากกว่า 15.30 ตัน ความหนาของท่อ 60 มิลลิเมตร รับแรงกดได้สูงสุดกว่า 6.12 ตัน น้ำหนัก 208 กิโลกรัม/ท่อน มอก. 128-2549

New

ID885

แรงกดมากกว่า 9.18 ตัน ความหนาของท่อ 75 มิลลิเมตร รับแรงกดได้สูงสุดกว่า 9.18 ตัน น้ำหนัก 381 กิโลกรัม/ท่อน มอก. 128-2549

New

ID887

แรงกดมากกว่า 12.24 ตัน ความหนาของท่อ 95 มิลลิเมตร รับแรงกดได้สูงสุดกว่า 12.24 ตัน น้ำหนัก 641 กิโลกรัม/ท่อน มอก. 128-2549

New

ID889

แรงกดมากกว่า 15.30 ตัน ความหนาของท่อ 110 มิลลิเมตร รับแรงกดได้สูงสุดกว่า 15.30 ตัน น้ำหนัก 921 กิโลกรัม/ท่อน มอก. 128-2549

New

ID891

แรงกดมากกว่า 18.35 ตัน ความหนาของท่อ 125 มิลลิเมตร รับแรงกดได้สูงสุดกว่า 18.35 ตัน น้ำหนัก 1249 กิโลกรัม/ท่อน มอก. 128-2549