8.6 บล็อก อื่นๆ

New

ID861

อิฐบล็อกคอนกรีต ปูทางเดิน 5x40x40 ซม. ปูพื้น 6 แผ่น ต่อตารางเมตร น้ำหนัก 15 กิโลกรัม

New

ID863

ขอบคันหินใหญ่ ทรงมน SCG สีเทา ขนาด 15x30x100 ซม. น้ำหนัก 99 กิโลกรัม

New

ID865

บล็อกปูหญ้า ขนาด 25x40x8 ซม. ปูพื้น 10 ก้อน ต่อตารางเมตร น้ำหนัก 13 กิโลกรัม