8.4 อิฐบล็อก ประดับ

New

ID851

อิฐบล็อก ลายข้าวหลามตัดคู่ 7x19x39 ซม. ใช้ก่อ 13 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 5.8 กิโลกรัม

New

ID852

อิฐบล็อก ลายการบินไท ขนาด 7x19x39 ซม. ใช้ก่อ 13 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 5.7 กิโลกรัม

New

ID853

อิฐบล็อก ลายหน้าเสือ ขนาด 7x19x39 ซม. ใช้ก่อ 13 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 7.5 กิโลกรัม

New

ID854

อิฐบล็อก ลายเกล็ดปลา ขนาด 7x19x39 ซม. ใช้ก่อ 13 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 5.2 กิโลกรัม

New

ID855

อิฐบล็อก ลายหูกระต่าย ขนาด 7x19x39 ซม. ใช้ก่อ 13 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 5.2 กิโลกรัม

New

ID856

อิฐบล็อก ลายดอกบัว ขนาด 7x19x39 ซม. ใช้ก่อ 13 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 7.5 กิโลกรัม

New

ID856

อิฐบล็อก ลายโบวลิ่ง 7x19x39 ซม ใช้ก่อ 13 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 6.5 กิโลกรัม