8.3 อิฐบล็อก ช่องลม

New

ID831

อิฐบล็อก ช่องลม ลิ้นคู่ (ลับแล) 7 ซม. 7x19x39 ซม. ใช้ก่อ 13 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 3.8 กิโลกรัม

New

ID832

อิฐบล็อก ช่องลม ลิ้นคู่ (ลับแล) 9 ซม. 9x19x39 ซม. ใช้ก่อ 13 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 6.5 กิโลกรัม

New

ID833

อิฐบล็อก ช่องลม โปร่ง ขนาด 9x19x19 ซม. ใช้ก่อ 25 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 4.0 กิโลกรัม

New

ID834

อิฐบล็อก ช่องลม โปร่งคู่ ขนาด 7x19x39 ซม. ใช้ก่อ 13 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 14.0 กิโลกรัม

New

ID835

อิฐบล็อก ช่องลม ปรือกลม 7x19x39 ซม. ใช้ก่อ 13 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 5.6 กิโลกรัม

New

ID836

อิฐบล็อก ช่องลม สี่ช่องเหลี่ยม ขนาด 7X19X39 ซม. ใช้ก่อ 13 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 6.0 กิโลกรัม

New

ID837

อิฐบล็อก ช่องลม รูปไข่ 7 ซม. ขนาด 7X19X39 ซม. ใช้ก่อ 13 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 4.6 กิโลกรัม