8.2 อิฐบล็อก มอก.

ID811

อิฐบล็อก หนา 7 ซม. มอก. ขนาด 7X19X39 ซม. ใช้ก่อ 13 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 7.0  กิโลกรัม

ID812

อิฐบล็อก หนา 9 ซม. มอก. ขนาด 9X19X39 ซม. ใช้ก่อ 13 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 8.30 กิโลกรัม

ID813

อิฐบล็อก หนา 14 ซม. มอก. ขนาด 14X19X39 ซม. ใช้ก่อ 13 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 10.50 กิโลกรัม

ID814

อิฐบล็อก หนา 19 ซม. มอก. ขนาด 19X19X39 ซม. ใช้ก่อ 13 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 16.00 กิโลกรัม

New

ID815

อิฐบล็อกตัน (Fast Brick) มอก. ขนาด 7x15x30 ซม. ใช้ก่อ 22 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 5.5 กิโลกรัม