8 อิฐบล็อก ซีเมนต์บล็อก

อิฐบล็อก, ซีเมนต์บล็อก มีตั้งแต่ขนาด ความหนา 7 ซม. 9 ซม. 14 ซม. 19 ซม. คงคุณภาพที่แข็งแกร่ง มีทั้งแบบธรรมดา และ แบบ มอก. 57-2540 และ 58-2540 มีใบอนุญาต  ใช้งานง่าย ก่อสะดวกรวดเร็ว

ID801

อิฐบล็อก หนา 6.5 ซม. ขนาด 6.5X19X39 ซม. ใช้ก่อ 13 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 6.0 กิโลกรัม

ID802

อิฐบล็อก หนา 9 ซม. ขนาด 9X19X39 ซม. ใช้ก่อ 13 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 8.30 กิโลกรัม

ID803

อิฐบล็อก หนา 14 ซม. ขนาด 14X19X39 ซม. ใช้ก่อ 13 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 10.50 กิโลกรัม

ID804

อิฐบล็อก หนา 19 ซม. ขนาด 19X19X39 ซม. ใช้ก่อ 13 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 16.00 กิโลกรัม

ID811

อิฐบล็อก หนา 7 ซม. มอก. ขนาด 7X19X39 ซม. ใช้ก่อ 13 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 7.0  กิโลกรัม

ID812

อิฐบล็อก หนา 9 ซม. มอก. ขนาด 9X19X39 ซม. ใช้ก่อ 13 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 8.30 กิโลกรัม

ID813

อิฐบล็อก หนา 14 ซม. มอก. ขนาด 14X19X39 ซม. ใช้ก่อ 13 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 10.50 กิโลกรัม

ID814

อิฐบล็อก หนา 19 ซม. มอก. ขนาด 19X19X39 ซม. ใช้ก่อ 13 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 16.00 กิโลกรัม

New

ID815

อิฐบล็อกตัน (Fast Brick) มอก. ขนาด 7x15x30 ซม. ใช้ก่อ 22 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 5.5 กิโลกรัม

New

ID831

อิฐบล็อก ช่องลม ลิ้นคู่ (ลับแล) 7 ซม. 7x19x39 ซม. ใช้ก่อ 13 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 3.8 กิโลกรัม

New

ID832

อิฐบล็อก ช่องลม ลิ้นคู่ (ลับแล) 9 ซม. 9x19x39 ซม. ใช้ก่อ 13 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 6.5 กิโลกรัม

New

ID833

อิฐบล็อก ช่องลม โปร่ง ขนาด 9x19x19 ซม. ใช้ก่อ 25 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 4.0 กิโลกรัม

New

ID834

อิฐบล็อก ช่องลม โปร่งคู่ ขนาด 7x19x39 ซม. ใช้ก่อ 13 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 14.0 กิโลกรัม

New

ID835

อิฐบล็อก ช่องลม ปรือกลม 7x19x39 ซม. ใช้ก่อ 13 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 5.6 กิโลกรัม

New

ID836

อิฐบล็อก ช่องลม สี่ช่องเหลี่ยม ขนาด 7X19X39 ซม. ใช้ก่อ 13 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 6.0 กิโลกรัม

New

ID837

อิฐบล็อก ช่องลม รูปไข่ 7 ซม. ขนาด 7X19X39 ซม. ใช้ก่อ 13 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 4.6 กิโลกรัม