8 อิฐบล็อก ซีเมนต์บล็อก

อิฐบล็อก, ซีเมนต์บล็อก มีตั้งแต่ขนาด ความหนา 7 ซม. 9 ซม. 14 ซม. 19 ซม. คงคุณภาพที่แข็งแกร่ง มีทั้งแบบธรรมดา และ แบบ มอก. 57-2540 และ 58-2540 มีใบอนุญาต  ใช้งานง่าย ก่อสะดวกรวดเร็ว

อิฐบล็อก หนา 7 ซม. ขนาด 7X19X39 ซม. ใช้ก่อ 13 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 7.00 กิโลกรัม

อิฐบล็อก หนา 9 ซม. มอก. ขนาด 9X19X39 ซม. ใช้ก่อ 13 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 8.30 กิโลกรัม

อิฐบล็อก หนา 9 ซม. ขนาด 9X19X39 ซม. ใช้ก่อ 13 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 8.30 กิโลกรัม

อิฐบล็อก หนา 14 ซม. มอก. ขนาด 14X19X39 ซม. ใช้ก่อ 13 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 10.50 กิโลกรัม

อิฐบล็อก หนา 14 ซม. ขนาด 14X19X39 ซม. ใช้ก่อ 13 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 10.50 กิโลกรัม

อิฐบล็อก หนา 19 ซม. มอก. ขนาด 19X19X39 ซม. ใช้ก่อ 13 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 16.00 กิโลกรัม

อิฐบล็อก หนา 19 ซม. ขนาด 19X19X39 ซม. ใช้ก่อ 13 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 16.00 กิโลกรัม