7 ศิลาแลง

ศิลาแลง เป็นแร่ที่อยู่ใต้ดิน ที่นำมาตัดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม เป็นที่นิยมนำมาตกแต่งกำแพงวัด กำแพงบ้าน และฐานอาคารรูปทรงโบราณ ตามวัดต่างๆ มีให้เห็นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ดูมีเสน่ห์ไม่ซ้ำใคร

ID701

ศิลาแลง 01 ขนาด 7.5X20X40 ซม. ใช้ก่อ 13 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 14.00 กิโลกรัม

ID702

ศิลาแลง 02 ขนาด 7.5X40X40 ซม. ใช้ก่อ 7 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 27.00 กิโลกรัม

ID703

ศิลาแลง 03 ขนาด 7.5X30X30 ซม. ใช้ก่อ 12 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 20.00 กิโลกรัม

ID704

ศิลาแลง 04 ขนาด 7.5X25X25 ซม. ใช้ก่อ 16 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 13.00 กิโลกรัม