6.4 คอนกรีตทนไฟ

New

ID651

คอนกรีตทนไฟ Cast 13 25 kg. ทนไฟ 1,300 องศา ใช้ 13 ถุง / 1คิว น้ำหนัก 25 กิโลกรัม/ถุง

New

ID653

คอนกรีตทนไฟ Cast 14 25 kg. ทนไฟ 1,400 องศา ใช้ 13 ถุง / 1คิว น้ำหนัก 25 กิโลกรัม/ถุง

New

ID655

คอนกรีตทนไฟ Cast 15 25 kg. ทนไฟ 1,500 องศา ใช้ 13 ถุง / 1คิว น้ำหนัก 25 กิโลกรัม/ถุง

New

ID659

คอนกรีตทนไฟ Cast 18 25kg ทนไฟ 1,800 องศา ใช้ 13 ถุง / 1คิว น้ำหนัก 25 กิโลกรัม/ถุง