6.3 ปูนทนไฟ

New

ID641

ปูนทนไฟ 30 AM 35kg ทนไฟ 1,300 องศา น้ำหนัก 35.00 กิโลกรัม/ถัง

New

ID642

ปูนทนไฟ 30 HM 40kg ทนไฟ 1,300 องศา น้ำหนัก 40 กิโลกรัม / ถุง

New

ID643

ปูนทนไฟ 43 AM(W) 35kg ทนไฟ 1,400 องศา น้ำหนัก 35.00 กิโลกรัม/ถัง

New

ID644

ปูนทนไฟ 43 AM(D) 40kg ทนไฟ 1,400 องศา น้ำหนัก 40 กิโลกรัม/ถุง

New

ID645

ปูนทนไฟ 43 HM(D) ทนไฟ 1,400 องศา น้ำหนัก 40 กิโลกรัม/ถุง

New

ID646

ปูนทนไฟ 70 HM ทนไฟ 1,500-1,700 องศา น้ำหนัก 40 กิโลกรัม/ถุง