6.2 อิฐทนไฟ 1,300 องศา

ID611

อิฐทนไฟ SK30 ST76 ขนาด 7.6X11.5X23 ซม. ทนไฟ 1,300 องศา ใช้ก่อ 54 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 4.30 กิโลกรัม

New

ID612

อิฐทนไฟ SK30 ST64 อิฐตรง ขนาด 6.4X11.5X23 ซม. ทนไฟ 1,300 องศา ใช้ก่อ 54 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 4.00 กิโลกรัม

New

ID613

อิฐทนไฟ SK30 SA70 อิฐกลีบส้ม ขนาด 7X11.5X23 ซม. ทนไฟ 1,300 องศา ใช้ก่อ 54 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 4.00 กิโลกรัม

ID614

อิฐทนไฟ SK30 SA64 ขนาด 6.4X11.5X23 ซม. ทนไฟ 1,300 องศา ใช้ก่อ 54 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 4.00 กิโลกรัม

New

ID615

อิฐทนไฟ SK30 SA50 อิฐกลีบส้ม ขนาด 5 x11.5x 23 ซม. ทนไฟ 1,300 องศา ใช้ก่อ 54 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 4.00 กิโลกรัม