6.1 อิฐทนไฟ 900 องศา

ID601

อิฐทนไฟ MOT เหลี่ยม ขนาด 7X11X23 ซม. ทนไฟ 900 องศา ใช้ก่อ 57 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 3.00 กิโลกรัม

ID602

อิฐทนไฟ MOT เสี้ยว ขนาด 6.5X11X23 ซม. ทนไฟ 900 องศา ใช้ก่อ 57 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 2.90 กิโลกรัม

ID603

อิฐทนไฟ MOT ฝ่า ขนาด 6.5X11X23 ซม. ทนไฟ 900 องศา ใช้ก่อ 120 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 1.50 กิโลกรัม

ID604

ดินทนไฟ ใช้ก่อ 100 ก้อน/ถุง น้ำหนัก 40.00 กิโลกรัม

ID605

ปูนทนไฟ MOT HM30 ใช้ก่อ 100 ก้อน/ถุง น้ำหนัก 50.00 กิโลกรัม

ID606

ซีเมนต์ทนไฟ MOT CA-13 ใช้ก่อ 100 ก้อน/ถุง น้ำหนัก 40.00 กิโลกรัม

ID607

คอนกรีตทนไฟ MOT CAST13 ใช้เท 6.4 ถุง / 1 คิว น้ำหนัก 50.00 กิโลกรัม