6 อิฐทนไฟ ปูนทนไฟ

อิฐทนไฟ มีรูปทรงสี่เหลี่ยมใช้ก่อผนัง และรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูใช้ก่อโค้งของตัวผนัง ที่ทนอุณหภูมิสูง ตั้งแต่ 900 - 1,300 องศา ทนไฟต่อเนื่อง 24 ชม. พร้อมปูนทนไฟ, ซีเมนต์ทนไฟ ที่ใช้ก่อฉาบ ทนความร้อนได้สูง , คอนกรีตทนไฟ ใช้เทพื้นที่ต้องการความแข็งแรง

อิฐทนไฟ MOT เหลี่ยม ขนาด 7X11X23 ซม. ใช้ก่อ 62 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 3.00 กิโลกรัม

อิฐทนไฟ MOT เสี้ยว ขนาด 6.5X11X23 ซม. ใช้ก่อ 62 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 2.90 กิโลกรัม

อิฐทนไฟ MOT ฝ่า ขนาด 6.5X11X23 ซม. ใช้ก่อ 120 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 1.50 กิโลกรัม

อิฐทนไฟ SK30 ST76 ขนาด 7.6X11.5X23 ซม. ใช้ก่อ 58 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 4.30 กิโลกรัม

อิฐทนไฟ SK30 SA64 ขนาด 6.4X11.5X23 ซม. ใช้ก่อ 58 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 4.00 กิโลกรัม

ดินทนไฟ ใช้ก่อ 100 ก้อน/ถุง น้ำหนัก 40.00 กิโลกรัม

ปูนทนไฟ HM30 ใช้ก่อ 50 ก้อน/ถุง น้ำหนัก 50.00 กิโลกรัม

ซีเมนต์ทนไฟ MOT CA-13 ใช้ก่อ 40 ก้อน/ถุง น้ำหนัก 40.00 กิโลกรัม