6 อิฐทนไฟ ปูนทนไฟ

อิฐทนไฟ มีรูปทรงสี่เหลี่ยมใช้ก่อผนัง และรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูใช้ก่อโค้งของตัวผนัง ที่ทนอุณหภูมิสูง ตั้งแต่ 900 - 1,300 องศา ทนไฟต่อเนื่อง 24 ชม. พร้อมปูนทนไฟ, ซีเมนต์ทนไฟ ที่ใช้ก่อฉาบ ทนความร้อนได้สูง , คอนกรีตทนไฟ ใช้เทพื้นที่ต้องการความแข็งแรง

ID601

อิฐทนไฟ MOT เหลี่ยม ขนาด 7X11X23 ซม. ทนไฟ 900 องศา ใช้ก่อ 57 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 3.00 กิโลกรัม

ID602

อิฐทนไฟ MOT เสี้ยว ขนาด 6.5X11X23 ซม. ทนไฟ 900 องศา ใช้ก่อ 57 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 2.90 กิโลกรัม

ID603

อิฐทนไฟ MOT ฝ่า ขนาด 6.5X11X23 ซม. ทนไฟ 900 องศา ใช้ก่อ 120 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 1.50 กิโลกรัม

ID604

ดินทนไฟ ใช้ก่อ 100 ก้อน/ถุง น้ำหนัก 40.00 กิโลกรัม

ID605

ปูนทนไฟ MOT HM30 ใช้ก่อ 100 ก้อน/ถุง น้ำหนัก 50.00 กิโลกรัม

ID606

ซีเมนต์ทนไฟ MOT CA-13 ใช้ก่อ 100 ก้อน/ถุง น้ำหนัก 40.00 กิโลกรัม

ID607

คอนกรีตทนไฟ MOT CAST13 ใช้เท 6.4 ถุง / 1 คิว น้ำหนัก 50.00 กิโลกรัม

ID611

อิฐทนไฟ SK30 ST76 ขนาด 7.6X11.5X23 ซม. ทนไฟ 1,300 องศา ใช้ก่อ 54 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 4.30 กิโลกรัม

New

ID612

อิฐทนไฟ SK30 ST64 อิฐตรง ขนาด 6.4X11.5X23 ซม. ทนไฟ 1,300 องศา ใช้ก่อ 54 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 4.00 กิโลกรัม

New

ID613

อิฐทนไฟ SK30 SA70 อิฐกลีบส้ม ขนาด 7X11.5X23 ซม. ทนไฟ 1,300 องศา ใช้ก่อ 54 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 4.00 กิโลกรัม

ID614

อิฐทนไฟ SK30 SA64 ขนาด 6.4X11.5X23 ซม. ทนไฟ 1,300 องศา ใช้ก่อ 54 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 4.00 กิโลกรัม

New

ID615

อิฐทนไฟ SK30 SA50 อิฐกลีบส้ม ขนาด 5 x11.5x 23 ซม. ทนไฟ 1,300 องศา ใช้ก่อ 54 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 4.00 กิโลกรัม

New

ID641

ปูนทนไฟ 30 AM 35kg ทนไฟ 1,300 องศา น้ำหนัก 35.00 กิโลกรัม/ถัง

New

ID642

ปูนทนไฟ 30 HM 40kg ทนไฟ 1,300 องศา น้ำหนัก 40 กิโลกรัม / ถุง

New

ID643

ปูนทนไฟ 43 AM(W) 35kg ทนไฟ 1,400 องศา น้ำหนัก 35.00 กิโลกรัม/ถัง

New

ID644

ปูนทนไฟ 43 AM(D) 40kg ทนไฟ 1,400 องศา น้ำหนัก 40 กิโลกรัม/ถุง