5.2 กระเบื้องปูพื้น

ID521

กระเบื้องปูพื้น ขนาด 1X15X15 ซม. ใช้ปู 42 แผ่น ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.50 กิโลกรัม

New

ID522

กระเบื้องปูพื้น ขนาด 1X20X20 ซม. ใช้ปู 24 แผ่น ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 1.00 กิโลกรัม

New

ID523

กระเบื้องปูพื้น ขนาด 1x30x30 ซม. ใช้ปู 11 แผ่น ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 2.10 กิโลกรัม

New

ID531

กระเบื้องปูพื้น 6 เหลี่ยม 1x15x15 ซม. ใช้ปู 40 แผ่น ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.50 กิโลกรัม

New

ID532

กระเบื้องปูพื้น 6 เหลี่ยม ใหญ่ 1.5x16x16 ซม. ใช้ปู 35 แผ่น ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.60 กิโลกรัม