5.1 กระเบื้องแปะผนัง

ID501

กระเบื้องแปะผนัง ขนาด 0.8X5X15 ซม. ใช้ปู 120 แผ่น ต่อตารางเมตร น้ำหนัก 0.15 กิโลกรัม

ID502

กระเบื้องแปะผนัง ขนาด 0.8X6X16 ซม. ใช้ปู 100 แผ่น ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.15 กิโลกรัม

ID503

กระเบื้องแปะผนัง ขนาด 1X7X23 ซม. ใช้ปู 57 แผ่น ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.40 กิโลกรัม

ID504

กระเบื้องแปะผนัง ขนาด 1X10X20 ซม. ใช้ปู 47 แผ่น ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.40 กิโลกรัม

ID505

กระเบื้องปูผนัง ขนาด 1X10X10 ซม. ใช้ปู 91 แผ่น ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.25 กิโลกรัม

ID506

กระเบื้องแปะผนัง ขนาด 1x5x20 ซม. ใช้ปู 90 แผ่น ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.20 กิโลกรัม