5 กระเบื้องปูพื้น ผนัง ดินเผา

กระเบื้องดินเผา แปะผนัง และ ปูพื้น มีขนาดให้เลือก ตามความเหมาะสม กับงานที่หลากหลาย ให้ความเย็นกับตัวผนัง และพื้น มีเสน่ห์ คงความคลาสสิกในตัว

ID501

กระเบื้องแปะผนัง ขนาด 0.8X5X15 ซม. ใช้ปู 120 แผ่น ต่อตารางเมตร น้ำหนัก 0.15 กิโลกรัม

ID502

กระเบื้องแปะผนัง ขนาด 0.8X6X16 ซม. ใช้ปู 100 แผ่น ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.15 กิโลกรัม

ID503

กระเบื้องแปะผนัง ขนาด 1X7X23 ซม. ใช้ปู 57 แผ่น ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.40 กิโลกรัม

ID504

กระเบื้องแปะผนัง ขนาด 1X10X20 ซม. ใช้ปู 47 แผ่น ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.40 กิโลกรัม

ID505

กระเบื้องปูผนัง ขนาด 1X10X10 ซม. ใช้ปู 91 แผ่น ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.25 กิโลกรัม

ID506

กระเบื้องแปะผนัง ขนาด 1x5x20 ซม. ใช้ปู 90 แผ่น ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.20 กิโลกรัม

ID521

กระเบื้องปูพื้น ขนาด 1X15X15 ซม. ใช้ปู 42 แผ่น ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.50 กิโลกรัม

New

ID522

กระเบื้องปูพื้น ขนาด 1X20X20 ซม. ใช้ปู 24 แผ่น ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 1.00 กิโลกรัม

New

ID523

กระเบื้องปูพื้น ขนาด 1x30x30 ซม. ใช้ปู 11 แผ่น ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 2.10 กิโลกรัม

New

ID531

กระเบื้องปูพื้น 6 เหลี่ยม 1x15x15 ซม. ใช้ปู 40 แผ่น ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.50 กิโลกรัม

New

ID532

กระเบื้องปูพื้น 6 เหลี่ยม ใหญ่ 1.5x16x16 ซม. ใช้ปู 35 แผ่น ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.60 กิโลกรัม

New

ID541

กระเบื้องแปะผนัง ขนาด 1x6x24 ซม. (นำเข้าจาก ตปท.) ใช้ปู 70 แผ่น ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.39 กิโลกรัม

New

ID542

กระเบื้องแปะผนัง ขนาด 1x10x20 ซม. (นำเข้าจาก ตปท.) ใช้ปู 48 แผ่น ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.54 กิโลกรัม

New

ID543

กระเบื้องปูพื้น ขนาด 1x20x20 ซม. (นำเข้าจาก ตปท.) ใช้ปู 24 แผ่น ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 1.04 กิโลกรัม

New

ID544

กระเบื้องปูพื้น ขนาด 1x30x30 ซม. (นำเข้าจาก ตปท.) ใช้ปู 11 แผ่น ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 2.18 กิโลกรัม