4 กระเบื้องดินเผา หลังคา

กระเบื้องดินเผาหลังคา มีทั้ง กระเบื้องเกล็ดปลา , กระเบื้องสุโขทัย, กระเบื้องหม่อม หรือ กระเบื้องคุณนาย , กระเบื้องว่าว มีสีธรรมชาติ และเคลือบสีที่หลากหลาย ตามความต้องการของลูกค้า ใช้มุงหลังคาวัด บ้านทรงไทย และโรงแรม รีสอร์ท ต่างๆ ที่ให้ความสวยแบบไทยๆ

ID401

กระเบื้องเกล็ดปลา ขนาด 1X14X25 ซม. ใช้มุง 100 แผ่น ต่อ ตารางเมตร สั้น 50 แผ่น / ยาว 50 แผ่น น้ำหนัก 0.60 กิโลกรัม เชิงชาย 7 แผ่น/ตารางเมตร ระแนงห่าง 11-12 เซนติเมตร

ID411

กระเบื้องสุโขทัย ขนาด 1.3X17X27 ซม. ใช้มุง 60 แผ่น ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 1.00 กิโลกรัม เชิงชาย 6 แผ่น/ตารางเมตร ระแนนห่าง 9-10 เซนติเมตร

ID421

กระเบื้องว่าว ขนาด 2X23X29 ซม. ใช้มุง 35 แผ่น ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.90 กิโลกรัม เชิงชาย 6 แผ่น/ตารางเมตร ระแนงห่าง 14 ซม.

ID431

กระเบื้องหม่อม เล็ก ขนาด 1X12X19 ซม. ใช้มุง 1 ชั้น 120 แผ่น ต่อ ตารางเมตร ใช้มุง 2 ชั้น 170 แผ่น ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.60 กิโลกรัม ระแนนห่าง 9 เซนติเมตร

ID441

กระเบื้องหม่อม กลาง ขนาด 1X12.5X22 ซม. ใช้มุง 1 ชั้น 110 แผ่น ต่อ ตารางเมตร ใช้มุง 2 ชั้น 160 แผ่น ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.70 กิโลกรัม ระแนงห่าง 10-11 เซนติเมตร

ID451

กระเบื้องหม่อม ใหญ่ ขนาด 1.3x15.5x27.5 ซม. ใช้มุง 60 แผ่น ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 1.10 กิโลกรัม ระแนนห่าง 11-12 เซนติเมตร