4 กระเบื้องดินเผา หลังคา

กระเบื้องดินเผาหลังคา มีทั้ง กระเบื้องเกล็ดปลา , กระเบื้องสุโขทัย, กระเบื้องหม่อม หรือ กระเบื้องคุณนาย , กระเบื้องว่าว มีสีธรรมชาติ และเคลือบสีที่หลากหลาย ตามความต้องการของลูกค้า ใช้มุงหลังคาวัด บ้านทรงไทย และโรงแรม รีสอร์ท ต่างๆ ที่ให้ความสวยแบบไทยๆ

กระเบื้องเกล็ดปลา ขนาด 1X14X25 ซม. ใช้มุง 100 แผ่น ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.60 กิโลกรัม

กระเบื้องสุโขทัย ขนาด 1.3X17X27 ซม. ใช้มุง 60 แผ่น ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 1.00 กิโลกรัม

กระเบื้องว่าว ขนาด 2X23X29 ซม. ใช้มุง 35 แผ่น ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.90 กิโลกรัม

กระเบื้องหม่อม ใหญ่ ขนาด 1.3x15.5x27.5 ซม. ใช้มุง 60 แผ่น ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 1.10 กิโลกรัม

กระเบื้องหม่อม กลาง ขนาด 1X12.5X22 ซม. ใช้มุง 110 แผ่น ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.70 กิโลกรัม

กระเบื้องหม่อม เล็ก ขนาด 1X12X19 ซม. ใช้มุง แผ่น ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก กิโลกรัม