3 อิฐโชว์

อิฐก่อโชว์ เป็นอิฐที่ขึ้นรูปทรง สีเหลี่ยม มีทั้งผิวเรียบ และลวดลาย มีหลายขนาด เป็นที่นิยมกันหมู่มากให้งานตกแต่งผนัง ที่ให้ความเรียบหรู ในตัว เช่น โรงแรม ร้านอาหาร บ้าน และอื่นๆ มีลายให้เลือกที่หลากหลาย

ID301

อิฐโชว์ เรียบ ขนาด 5X6X16 ซม. ใช้ก่อ 100 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.90 กิโลกรัม

ID302

อิฐโชว์ ลายมะลิ ขนาด 5X6X16 ซม. ใช้ก่อ 100 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.90 กิโลกรัม

ID303

อิฐโชว์ ลายบานชื่น ขนาด 5X6X16 ซม. ใช้ก่อ 100 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.90 กิโลกรัม

ID304

อิฐโชว์ ลายการบิน ขนาด 5X6X16 ซม. ใช้ก่อ 100 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.90 กิโลกรัม

ID305

อิฐโชว์ ลายดาว ขนาด 5X6X16 ซม. ใช้ก่อ 100 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.90 กิโลกรัม

ID306

อิฐโชว์ ลายเอส ขนาด 5X6X16 ซม. ใช้ก่อ 100 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.90 กิโลกรัม

ID307

อิฐหนาโชว์ 01 ขนาด 5.5X7.5X18 ซม. ใช้ก่อ 75 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 1.50 กิโลกรัม

ID308

อิฐหนาโชว์ 02 ขนาด 7X11X23 ซม. ใช้ก่อ 50 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 3.00 กิโลกรัม

ID309

อิฐโชว์ 01 ขนาด 5X10X20 ซม. ก่อโชว์ 80 ก้อน ต่อ ตารางเมตร ปูพื้น 50 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 1.90 กิโลกรัม

ID310

อิฐโชว์ 02 ขนาด 5X15X30 ซม. ก่อโชว์ 54 ก้อน ต่อ ตารางเมตร ปูพื้น 23 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 3.50 กิโลกรัม

New

ID311

อิฐโชว์ 03 ขนาด 5x10x23 ซม. ก่อโชว์ 70 ก้อน ต่อ ตารางเมตร ปูพื้น 22 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 1.50 กิโลกรัม 

New

ID312

อิฐโชว์ มอก.77-2545 ขนาด 4x6.5x14 ซม. ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.50 กิโลกรัม

New

ID313

อิฐมอญ 8 ดอก ขนาด 8x12x25 ซม. ใช้ก่อ 30 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 1.90 กิโลกรัม

New

ID331

อิฐบล็อกประสาน 2 ปุ่ม ใหญ่ ขนาด 10x12.5x25 ซม. ใช้ก่อ 40 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 5.00 กิโลกรัม

New

ID332

อิฐประสานตรงอิฐสกัด ขนาด12.5x25x10 ซม. ใช้ก่อ 40 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 5 กิโลกรัม

New

ID333

อิฐประสานตรงลายลีลาวดี ขนาด 12.5x25x10 ซม. ใช้ก่อ 40 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 5.00 กิโลกรัม