2.3 อิฐโบราณ เผาฟืนผิวหยาบ

New

ID231

อิฐโบราณ 01 (ผิวหยาบ เผาฟืน) ขนาด 5X10X20 ซม. ก่อโชว์ 80 ก้อน ต่อ ตารางเมตร ปูพื้น 50 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 1.50 กิโลกรัม 

ID232

อิฐโบราณ 02 (เผาฟืน ผิวหยาบ) ขนาด 5X15X30 ซม. ใช้ก่อก่อโชว์ 54 ก้อน ต่อ ตารางเมตร ใช้ก่อปูพื้น 23 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 3.00 กิโลกรัม บรรทุกโดย

New

ID233

อิฐโบราณ 03 (ผิวหยาบ เผาฟืน) ขนาด 5X10X30 ซม. ก่อก่อโชว์ 54 ก้อน ต่อ ตารางเมตร ก่อปูพื้น 34 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 2.10 กิโลกรัม