2.2 อิฐโบราณ เผาฟืน

New

ID221

อิฐมอญโบราณ 01 (เผาฟืน)  ขนาด 5X10X20 ซม. ก่อโชว์ 80 ก้อน ต่อ ตารางเมตร ปูพื้น 50 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก  2.00 กิโลกรัม 

New

ID222

อิฐมอญโบราณ 02  (เผาฟืน)  ขนาด 5X15X30 ซม. ใช้ก่อก่อโชว์ 54 ก้อน ต่อ ตารางเมตร ใช้ก่อปูพื้น 23 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 3.80 กิโลกรัม 

New

ID223

อิฐโบราณ 03  (เผาฟืน)  ขนาด 5X10X30 ซม. ก่อก่อโชว์ 54 ก้อน ต่อ ตารางเมตร ก่อปูพื้น 34 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 2.50 กิโลกรัม 

New

ID224

อิฐโบราณ 04  (เผาฟืน) ขนาด 5X20X20 ซม. ใช้ก่อก่อโชว์ 80 ก้อน ต่อ ตารางเมตร ใช้ก่อปูพื้น 25 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 3.50 กิโลกรัม 

New

ID225

อิฐโบราณ 05 (เผาฟืน) ขนาด 5X5X20 ซม. ก่อโชว์ 80 ก้อน ต่อ ตารางเมตร ปูพื้น 100 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 1.30 กิโลกรัม

New

ID226

อิฐโบราณ 06 (เผาฟืน) ขนาด 4x7x21 ซม. ใช้ก่อก่อโชว์ 91 ก้อน ต่อ ตารางเมตร ใช้ก่อปูพื้น 68 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.90 กิโลกรัม