2.1 อิฐโบราณ เผาแกลบ

New

ID201

อิฐมอญโบราณ 01  (เผาแกลบ) ขนาด 5X10X20 ซม. ก่อโชว์ 80 ก้อน ต่อ ตารางเมตร ปูพื้น 50 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 1.50 กิโลกรัม 

New

ID202

อิฐมอญโบราณ 02  (เผาแกลบ) ขนาด 5X15X30 ซม. ก่อโชว์ 54 ก้อน ต่อ ตารางเมตร ปูพื้น 23 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 3.00 กิโลกรัม 

New

ID203

อิฐมอญโบราณ 03  (เผาแกลบ) ขนาด 5X10X30 ซม. ก่อโชว์ 54 ก้อน ต่อ ตารางเมตร ปูพื้น 34 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก   2.10 กิโลกรัม 

New

ID204

อิฐมอญโบราณ 04  (เผาแกลบ) ขนาด 5X20X20 ซม. ก่อโชว์ 80 ก้อน ต่อ ตารางเมตร ปูพื้น 25 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก      3.50 กิโลกรัม 

New

ID205

อิฐมอญโบราณ 05 (เผาแกลบ) ขนาด 5X5X20 ซม. ก่อโชว์ 80 ก้อน ต่อ ตารางเมตร ปูพื้น 100 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 1.30 กิโลกรัม

New

ID206

อิฐมอญโบราณ 06 (เผาแกลบ) ขนาด 4x7x21 ซม. ใช้ก่อก่อโชว์ 91 ก้อน ต่อ ตารางเมตร ใช้ก่อปูพื้น 68 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.80 กิโลกรัม