2 อิฐโบราณ

อิฐโบราณ เป็นที่นิยมก่อประดับตกแต่งผนังบ้าน โรงแรม รีสอร์ท และร้านอาหาร ร้านกาแฟ รวมไปถึง นำไปทำทางเท้าตกแต่งสวน มีชนิดเผาแกลบ และเผาฝืน, ผิวหยาบ และมีเรียบ , และมีขนาดให้เลือกหลายรูปแบบ

New

ID201

อิฐมอญโบราณ 01  (เผาแกลบ) ขนาด 5X10X20 ซม. ก่อโชว์ 80 ก้อน ต่อ ตารางเมตร ปูพื้น 50 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 1.50 กิโลกรัม 

New

ID202

อิฐมอญโบราณ 02  (เผาแกลบ) ขนาด 5X15X30 ซม. ก่อโชว์ 54 ก้อน ต่อ ตารางเมตร ปูพื้น 23 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 3.00 กิโลกรัม 

New

ID203

อิฐมอญโบราณ 03  (เผาแกลบ) ขนาด 5X10X30 ซม. ก่อโชว์ 54 ก้อน ต่อ ตารางเมตร ปูพื้น 34 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก   2.10 กิโลกรัม 

New

ID204

อิฐมอญโบราณ 04  (เผาแกลบ) ขนาด 5X20X20 ซม. ก่อโชว์ 80 ก้อน ต่อ ตารางเมตร ปูพื้น 25 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก      3.50 กิโลกรัม 

New

ID205

อิฐมอญโบราณ 05 (เผาแกลบ) ขนาด 5X5X20 ซม. ก่อโชว์ 80 ก้อน ต่อ ตารางเมตร ปูพื้น 100 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 1.30 กิโลกรัม

New

ID206

อิฐมอญโบราณ 06 (เผาแกลบ) ขนาด 4x7x21 ซม. ใช้ก่อก่อโชว์ 91 ก้อน ต่อ ตารางเมตร ใช้ก่อปูพื้น 68 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.80 กิโลกรัม 

New

ID221

อิฐมอญโบราณ 01 (เผาฟืน)  ขนาด 5X10X20 ซม. ก่อโชว์ 80 ก้อน ต่อ ตารางเมตร ปูพื้น 50 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก  2.00 กิโลกรัม 

New

ID222

อิฐมอญโบราณ 02  (เผาฟืน)  ขนาด 5X15X30 ซม. ใช้ก่อก่อโชว์ 54 ก้อน ต่อ ตารางเมตร ใช้ก่อปูพื้น 23 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 3.80 กิโลกรัม 

New

ID223

อิฐโบราณ 03  (เผาฟืน)  ขนาด 5X10X30 ซม. ก่อก่อโชว์ 54 ก้อน ต่อ ตารางเมตร ก่อปูพื้น 34 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 2.50 กิโลกรัม 

New

ID224

อิฐโบราณ 04  (เผาฟืน) ขนาด 5X20X20 ซม. ใช้ก่อก่อโชว์ 80 ก้อน ต่อ ตารางเมตร ใช้ก่อปูพื้น 25 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 3.50 กิโลกรัม 

New

ID225

อิฐโบราณ 05 (เผาฟืน) ขนาด 5X5X20 ซม. ก่อโชว์ 80 ก้อน ต่อ ตารางเมตร ปูพื้น 100 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 1.30 กิโลกรัม

New

ID226

อิฐโบราณ 06 (เผาฟืน) ขนาด 4x7x21 ซม. ใช้ก่อก่อโชว์ 91 ก้อน ต่อ ตารางเมตร ใช้ก่อปูพื้น 68 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.90 กิโลกรัม 

New

ID231

อิฐโบราณ 01 (ผิวหยาบ เผาฟืน) ขนาด 5X10X20 ซม. ก่อโชว์ 80 ก้อน ต่อ ตารางเมตร ปูพื้น 50 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 1.50 กิโลกรัม 

ID232

อิฐโบราณ 02 (เผาฟืน ผิวหยาบ) ขนาด 5X15X30 ซม. ใช้ก่อก่อโชว์ 54 ก้อน ต่อ ตารางเมตร ใช้ก่อปูพื้น 23 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 3.00 กิโลกรัม บรรทุกโดย

New

ID233

อิฐโบราณ 03 (ผิวหยาบ เผาฟืน) ขนาด 5X10X30 ซม. ก่อก่อโชว์ 54 ก้อน ต่อ ตารางเมตร ก่อปูพื้น 34 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 2.10 กิโลกรัม