2 อิฐโบราณ

อิฐโบราณ เป็นที่นิยมก่อประดับตกแต่งผนังบ้าน โรงแรม รีสอร์ท และร้านอาหาร ร้านกาแฟ รวมไปถึง นำไปทำทางเท้าตกแต่งสวน มีชนิดเผาแกลบ และเผาฝืน, ผิวหยาบ และมีเรียบ , และมีขนาดให้เลือกหลายรูปแบบ

New

อิฐโบราณ 01 (เผาฟืน)  ขนาด 5X10X20 ซม. ใช้ก่อ80ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก  2.00 กิโลกรัม 

New

อิฐโบราณ 01  (เผาแกลบ) ขนาด 5X10X20 ซม. ใช้ก่อ80ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 1.50 กิโลกรัม 

อิฐโบราณ 02 (เผาฟืน ผิวหยาบ) ขนาด 5X15X30 ซม. ใช้ก่อ 50 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 3.00 กิโลกรัม บรรทุกโดย

New

อิฐโบราณ 02  (เผาฟืน)  ขนาด 5X15X30 ซม. ใช้ก่อ50ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก      3.80 กิโลกรัม 

New

อิฐโบราณ 02  (เผาแกลบ) ขนาด 5X15X30 ซม. ใช้ก่อ50ก้อน ต่อ ตารางเมตร

New

อิฐโบราณ 03  (เผาฟืน)  ขนาด 5X10X30 ซม. ใช้ก่อ50ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 2.50 กิโลกรัม 

New

อิฐโบราณ 03  (เผาแกลบ) ขนาด 5X10X30 ซม. ใช้ก่อ50ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก   2.10 กิโลกรัม 

New

อิฐโบราณ 04  (เผาฟืน) ขนาด 5X20X20 ซม. ใช้ก่อ25ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก3.50 กิโลกรัม 

New

อิฐโบราณ 04  (เผาแกลบ) ขนาด 5X20X20 ซม. ใช้ก่อ25ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก      3.50 กิโลกรัม