1.1 อิฐมอญ มอก.

อิฐมอญ มอก. 77-2545 อิฐมอญก่อสร้างสามัญ และ อิฐมอญ มอก. 153-2540 อิฐก่อแผงไม่รับน้ำหนัก มาตรฐานอุตสาหกรรม คุณภาพสูง ทนแกร่งเป็นพิเศษ

ID108T

อิฐมอญ 3 รู ขนาด 6.5X11X25 ซม. มอก.153-2540 ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 2.20 กิโลกรัม 

ID109

อิฐมอญ มอก.77-2545 ขนาด 4X6.5X14 ซม. ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.50 กิโลกรัม

ID110

อิฐมอญ มอก.153-2540 ขนาด 4X6.5X16 ซม. (2) ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.60 กิโลกรัม บรรทุกโดย

ID111

อิฐมอญ มอก. 153-2540 ขนาด 6.5X11X25 ซม. (4) ใช้ก่อ 30 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 1.80 กิโลกรัม