1. อิฐมอญ ก่อฉาบ

อิฐมอญประเภท ก่อฉาบ ใช้งานประเภทก่อผนังทั่วไป มีหลากหลายรูปแบบ เช่น อิฐมอญตัน   ทำมือ , อิฐมอญตันเครื่อง, อิฐมอญ 2 รู , อิฐมอญ 4 รู , อิฐมอญ 3 รู , อิฐมอญ 4 ช่อง , รวมไปถึง อิฐมอญ  มอก.77-2545 และ  อิฐมอญ  มอก. 153-2540

New

ID101

อิฐมอญ 4 รู ขนาด 5.5X5.5X15 ซม. 90 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.55 กิโลกรัม 

New

ID101S

อิฐมอญ 4 รู ขนาด 5X6X15 ซม. ใช้ก่อ 90 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.55 กิโลกรัม 

New

ID102

อิฐมอญ 4 รูใหญ่ ขนาด 6X6X15 ซม ใช้ก่อ 80 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.70 กิโลกรัม 

New

ID103

อิฐมอญ 2 รู  ขนาด 3X6X14 ซม. ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก  0.31 กิโลกรัม 

New

ID104

อิฐมอญ 2 รูใหญ่  ขนาด 5X6X15 ซม. ใช้ก่อ 95 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก  0.55 กิโลกรัม 

ID105

อิฐมอญตันมือ  ขนาด 3X6X14 ซม. ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.40 กิโลกรัม

ID106

อิฐมอญตันเครื่อง  ขนาด 2.8X6X14 ซม. ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.33 กิโลกรัม

ID107

อิฐมอญ 2 รู พิเศษ ขนาด 4X6.5X16  ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.60  กิโลกรัม  

ID108

อิฐมอญ 3 รู ขนาด 6.5X10.5X21.5 ซม. ใช้ก่อ 34 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 1.80 กิโลกรัม    

ID108S

ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 1.60 กิโลกรัม 

ID108T

อิฐมอญ 3 รู ขนาด 6.5X11X25 ซม. มอก.153-2540 ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 2.20 กิโลกรัม 

ID109

อิฐมอญ มอก.77-2545 ขนาด 4X6.5X14 ซม. ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.50 กิโลกรัม

ID110

อิฐมอญ มอก.153-2540 ขนาด 4X6.5X16 ซม. (2) ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.60 กิโลกรัม บรรทุกโดย

ID111

อิฐมอญ มอก. 153-2540 ขนาด 6.5X11X25 ซม. (4) ใช้ก่อ 30 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 1.80 กิโลกรัม

ID112

อิฐมอญ (4 ช่อง) ขนาด 6.5X11X25 ซม. ใช้ก่อ 30 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 1.80 กิโลกรัม

New

ID113

อิฐมอญ 8 รู ขนาด 6x12.5x23 ซม. 30 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 2.20 กิโลกรัม