1. อิฐมอญ ก่อฉาบ

อิฐมอญประเภท ก่อฉาบ ใช้งานประเภทก่อผนังทั่วไป มีหลากหลายรูปแบบ เช่น อิฐมอญตัน   ทำมือ , อิฐมอญตันเครื่อง, อิฐมอญ 2 รู , อิฐมอญ 4 รู , อิฐมอญ 3 รู , อิฐมอญ 4 ช่อง , รวมไปถึง อิฐมอญ  มอก.77-2545 และ  อิฐมอญ  มอก. 153-2540

New

อิฐมอญ 4 รู ขนาด 5.5X5.5X15 ซม. 90 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.55 กิโลกรัม 

New

อิฐมอญ 4 รู ขนาด 5X6X15 ซม. ใช้ก่อ 90 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.55 กิโลกรัม 

New

อิฐมอญ 4 รูใหญ่ ขนาด 6X6X15 ซม ใช้ก่อ 80 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.70 กิโลกรัม 

New

อิฐมอญ 2 รู  ขนาด 3X6X14 ซม. ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก  0.31 กิโลกรัม 

New

อิฐมอญ 2 รูใหญ่  ขนาด 5X6X15 ซม. ใช้ก่อ 95 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก  0.55 กิโลกรัม 

อิฐมอญตันมือ  ขนาด 3X6X14 ซม. ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.40 กิโลกรัม

อิฐมอญตันเครื่อง  ขนาด 2.8X6X14 ซม. ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.33 กิโลกรัม

อิฐมอญ 2 รู พิเศษ ขนาด 4X6.5X16  ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.60  กิโลกรัม  

อิฐมอญ 3 รู ขนาด 6.5X10.5X21.5 ซม. ใช้ก่อ 34 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 1.80 กิโลกรัม    

ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 1.60 กิโลกรัม 

อิฐมอญ 3 รู ขนาด 6.5X11X25 ซม. มอก.153-2540 ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 2.20 กิโลกรัม 

อิฐมอญ มอก.77-2545 ขนาด 4X6.5X14 ซม. ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.50 กิโลกรัม

อิฐมอญ มอก.153-2540 ขนาด 4X6.5X16 ซม. (2) ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.60 กิโลกรัม บรรทุกโดย

อิฐมอญ มอก. 153-2540 ขนาด 6.5X11X25 ซม. (4) ใช้ก่อ 30 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 1.80 กิโลกรัม

อิฐมอญ (4 ช่อง) ขนาด 6.5X11X25 ซม. ใช้ก่อ 30 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 1.80 กิโลกรัม

New

อิฐมอญ 8 รู ขนาด 6x12.5x23 ซม. 30 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 2.20 กิโลกรัม