1. อิฐมอญ ก่อฉาบ

อิฐมอญประเภท ก่อฉาบ ใช้งานประเภทก่อผนังทั่วไป มีหลากหลายรูปแบบ เช่น อิฐมอญตัน   ทำมือ , อิฐมอญตันเครื่อง, อิฐมอญ 2 รู , อิฐมอญ 4 รู , อิฐมอญ 3 รู , อิฐมอญ 4 ช่อง , รวมไปถึง อิฐมอญ  มอก.77-2545 และ  อิฐมอญ  มอก. 153-2540

New

อิฐแดง 4 รู ขนาด 5.5X5.5X15 ซม. 90ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.55 กิโลกรัม 

New

อิฐแดง 4 รู ขนาด 5X6X15 ซม. ใช้ก่อ 90 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.55 กิโลกรัม 

New

อิฐแดง 4 รูใหญ่ ขนาด 6X6X15 ซม ใช้ก่อ 80 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.70 กิโลกรัม 

New

อิฐแดง 2 รู  ขนาด 3X6X14 ซม. ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก  0.31 กิโลกรัม 

New

อิฐแดง 2 รูใหญ่  ขนาด 5X6X15 ซม. ใช้ก่อ 95 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก  0.55 กิโลกรัม 

อิฐตันมือ  ขนาด 3X6X14 ซม. ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.40 กิโลกรัม

อิฐตันเครื่อง  ขนาด 2.8X6X14 ซม. ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.33 กิโลกรัม

อิฐ 2 รู พิเศษ ขนาด 4X6.5X16  ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.60  กิโลกรัม  

อิฐ 3 รู ขนาด 6.5X10.5X21.5 ซม. ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 1.80 กิโลกรัม    

อิฐ 3 รู ขนาด 6X10X19 ซม. ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 1.60 กิโลกรัม 

อิฐ 3 รู ขนาด 6.5X11X25 ซม. มอก.153-2540 ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 2.20 กิโลกรัม 

อิฐ มอก.77-2545 ขนาด 4X6.5X14 ซม.  ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.50 กิโลกรัม

อิฐ มอก.153-2540 ขนาด 4X6.5X16 ซม. (2) ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 0.60 กิโลกรัม บรรทุกโดย

อิฐ มอก. 153-2540 ขนาด 6.5X11X25 ซม. (4) ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 1.80 กิโลกรัม

อิฐ (4 ช่อง) ขนาด 6.5X11X25 ซม. ใช้ก่อ 140 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 1.80 กิโลกรัม