ห้องนอน style loft

ห้องนอน style loft รอบล้อมด้วยอิฐแดงเปลือย ผสมกับเฟอร์นิเจอร์ที่เรียบง่าย เข้ากันอย่างลงตัว