ผนังอิฐแดง ในวันคริสมาสต์

ตกแต่งวันคริสมาสต์ ให้เขากับผนังอิฐแดงสไตล์ลอฟต์