อิฐมวลเบา

     อิฐมวลเบา ไทคอนโปร 7 เป็นอิฐมวลเบาคุณภาพสูง มีความแข็งแรงตกอยู่ในช่วงคุณภาพอิฐมวลเบาเกรด G4 ถูกผลิตจากสูตรการผลิตของบริษัทฯ ที่ถูกคิดค้นมาโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้อิฐมวลเบา ไทคอนโปร 7 ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงสุด ตรงตามความต้องการของตลาด
จุดเด่น 7 ประการของอิฐมวลเบา ไทคอนโปร 7 คือ
     1) มีความแข็งแรงสูง > 40 ksc
     2) เข้ากับวงกบสมัยใหม่ได้ง่าย ทั้งวงกบไม้ และวงกบอลูมิเนียม
     3) เก็บงานฉาบได้เร็วกว่า
     4) หาได้ง่ายในตลาด
     5) ลำเลียงขึ้นที่สูงได้สะดวกกว่า
     6) ราคาต่อยูนิตถูกกว่า
     7) น้ำหนักเบากว่า ช่วยลดโครงสร้าง
New

ID901

อิฐมวลเบา G4 ขนาด 7x20x60 ซม. ใช้ก่อ 8.3 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 5.00 กิโลกรัม 

New

ID902

อิฐมวลเบา G4 ขนาด 7.5x20x60 ซม. ใช้ก่อ 8.3 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 5.80 กิโลกรัม 

New

ID903

อิฐมวลเบา G4 ขนาด 10x20x60 ซม. ใช้ก่อ 8.3 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 7.40 กิโลกรัม 

New

ID904

อิฐมวลเบา G4 ขนาด 12.5x20x60 ซม. ใช้ก่อ 8.3 ก้อน ต่อ ตารางเมตร น้ำหนัก 9.30 กิโลกรัม