อิฐมวลเบา

     อิฐมวลเบา ไทคอนโปร 7 เป็นอิฐมวลเบาคุณภาพสูง มีความแข็งแรงตกอยู่ในช่วงคุณภาพอิฐมวลเบาเกรด G4 ถูกผลิตจากสูตรการผลิตของบริษัทฯ ที่ถูกคิดค้นมาโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้อิฐมวลเบา ไทคอนโปร 7 ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงสุด ตรงตามความต้องการของตลาด
จุดเด่น 7 ประการของอิฐมวลเบา ไทคอนโปร 7 คือ
     1) มีความแข็งแรงสูง > 40 ksc
     2) เข้ากับวงกบสมัยใหม่ได้ง่าย ทั้งวงกบไม้ และวงกบอลูมิเนียม
     3) เก็บงานฉาบได้เร็วกว่า
     4) หาได้ง่ายในตลาด
     5) ลำเลียงขึ้นที่สูงได้สะดวกกว่า
     6) ราคาต่อยูนิตถูกกว่า
     7) น้ำหนักเบากว่า ช่วยลดโครงสร้าง
New

ID881

แรงกดมากกว่า 4.59 ตัน ความหนาของท่อ 50 มิลลิเมตร รับแรงกดได้สูงสุดกว่า 4.59 ตัน น้ำหนัก 132 กิโลกรัม/ท่อน มอก. 128-2549

New

ID883

แรงกดมากกว่า 15.30 ตัน ความหนาของท่อ 60 มิลลิเมตร รับแรงกดได้สูงสุดกว่า 6.12 ตัน น้ำหนัก 208 กิโลกรัม/ท่อน มอก. 128-2549

New

ID885

แรงกดมากกว่า 9.18 ตัน ความหนาของท่อ 75 มิลลิเมตร รับแรงกดได้สูงสุดกว่า 9.18 ตัน น้ำหนัก 381 กิโลกรัม/ท่อน มอก. 128-2549

New

ID887

แรงกดมากกว่า 12.24 ตัน ความหนาของท่อ 95 มิลลิเมตร รับแรงกดได้สูงสุดกว่า 12.24 ตัน น้ำหนัก 641 กิโลกรัม/ท่อน มอก. 128-2549

New

ID889

แรงกดมากกว่า 15.30 ตัน ความหนาของท่อ 110 มิลลิเมตร รับแรงกดได้สูงสุดกว่า 15.30 ตัน น้ำหนัก 921 กิโลกรัม/ท่อน มอก. 128-2549

New

ID891

แรงกดมากกว่า 18.35 ตัน ความหนาของท่อ 125 มิลลิเมตร รับแรงกดได้สูงสุดกว่า 18.35 ตัน น้ำหนัก 1249 กิโลกรัม/ท่อน มอก. 128-2549